Kick Vote

Adds kick voting using the vote API

Maintenance (Server/World)